ZAKELIJK CORRESPONDEREN

‘Naar aanleiding van uw brief d.d. 25 januari 2015 delen wij u het volgende mede…’

Dat is nog eens een originele openingszin. Of toch niet? En wat denkt u van ‘Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij, met vriendelijke groet…’. Nog zo’n ‘prachtige’ zin, maar dan als afsluiting. Dit zijn voorbeelden van nietszeggende openings- en slotzinnen. Daarmee maakt u zeker geen indruk. En dat is jammer, een gemiste kans.

In uw werk is schriftelijke communicatie belangrijk. U schrijft regelmatig zakelijke brieven of e-mails. Tijdens de training ‘Zakelijk corresponderen’ leert u hoe u een aantrekkelijke en correcte zakelijke brief of e-mail schrijft. U krijgt handvatten voor de juiste opbouw, stijl, zinsbouw en woordkeus. U leert hoe u ervoor zorgt dat uw boodschap duidelijk overkomt.

Inhoud van de training:
Zakelijk schrijven

  • Voor wie schrijft u
  • Wat is uw boodschap
  • De hoofdindeling van uw brief
  • Een tekstplan maken
  • Logische opbouw van uw brief

Brief of e-mail

  • Wanneer schrijft u een brief en wanneer een e-mail

De zakelijke brief

  • Diverse soorten brieven (informatieve brief, slechtnieuwsbrief, reactie op een klacht, aanbiedingsbrief, uitnodiging)
  • Openings- en slotalinea’s

Feedback

  • Persoonlijke feedback en gerichte tips om uw eigen teksten te verbeteren

Twijfelt u of u voldoende op de hoogte bent van alle spellingsregels? Combineert u deze training dan met de training ‘10 voor taal!’. Dan weet u zeker dat uw zakelijke correspondentie ook op hetgebied van spelling helemaal in orde is!

CONFIANZ ACADEMY

Deltalaan 7
5032 TP Tilburg
Tel: 06 - 38 931 777

Stuur ons een e-mail

MARY-JOSÉ TER HEEGDE Mary-Jose ter Heegde